Wist je dat een kind niet zomaar pest? Je kind heeft jouw hulp nodig om zijn gedrag te kunnen veranderen. Wat is de oorzaak van pesten en wat kan je doen om dit gedrag te stoppen?

Mijn kind pest

Pesten is iets van alle tijden. Het is uiteraard onaanvaardbaar en moet worden aangepakt. Door te (ver)oordelen en straffen los je pesten niet op. Een kind dat gepest wordt kind moet misschien nog leren duidelijk zijn grens aan te geven. Het kind dat pest, moet misschien nog leren om anderen op een positieve manier te beïnvloeden en bij de groep te betrekken.

Pest jouw kind? De kans is groot dat je kind dit liever niet doet en ook wel weet dat het verkeerd is, alleen weet hij op dit moment niet hoe het anders kan.

De reden?

Veel voorkomende redenen:

  • Je kind is onzeker en voelt dat anderen naar hem opkijken als hij pest. Dit geeft een gevoel van zelfvertrouwen, dat hij ertoe doet en gezien wordt.
  • Je kind is bang om zelf gepest te worden en doet stoer uit zelfbescherming.
  • Je kind reageert frustraties en gevoelens van machteloosheid af door te pesten.

Kwaliteiten en talenten

Kinderen die pesten, hebben vaak een rol in de groep waarbij ze de leider zijn en anderen tegen hen opkijken. Eigenlijk bezit je kind dus mooie kwaliteiten, zoals anderen motiveren, sturen, beïnvloeden, bij elkaar brengen.

Als je kind zijn kwaliteiten op een positieve manier inzet, zou hij dus juist kunnen zorgen dat anderen mee mogen doen en er een fijne sfeer is in de groep. Hiervoor is het wel nodig dat je kind zelfvertrouwen heeft, kan omgaan met zijn gevoelens en zich kan inleven in anderen.

Tips

Wat kun jij doen om je kind zijn kwaliteiten op de juiste manier te laten inzetten en het pesten te stoppen? Enkele tips:

  • Veroordeel je kind niet en kijk wat er achter het pesten zit. Afwijzing en boos worden, maken het voor je kind moeilijker om zijn gedrag te veranderen. Laat je kind merken dat je het pestgedrag afkeurt en niet het kind zelf.
  • Praat over het pesten met je kind. Stel vragen: ‘Wat is de reden dat je … uitscheldt, schopt, slaat, laat struikelen, buitensluit?’, ‘Hoe is het voor … om te horen dat hij dik, klein, dom is?’, ‘Is dit hoe je graag met andere kinderen om wil gaan of wil je het anders?’, ‘Hoe kun jij zorgen dat het gepeste kind juist mag meedoen?’.
  • Leg uit hoe het gepeste kind zich voelt. Veel kinderen zijn zich niet bewust van hoeveel impact pesten op de ander heeft. Praat hierover met je kind, laat filmpjes zien of haal een boek over pesten uit de bibliotheek. Vraag je kind: ‘Hoe zou jij je voelen als dit bij jou wordt gedaan?’.
  • Vertel je kind over zijn kwaliteiten en bedenk samen hoe hij die ook zou kunnen inzetten. Geef uitleg over wat je kind goed kan (een leider zijn, anderen erbij betrekken, motiveren). Vraag je kind: ‘Hoe gebruik je dit nu?’ en ‘Hoe zou je jouw kwaliteiten ook kunnen inzetten in de groep in plaats van het pesten?’.
  • Bedenk samen oplossingen om anders te reageren. Laat je kind vertellen waar hij mee gaat stoppen en wat hij daarvoor in de plaats gaat doen. Bespreek samen hoe jij, vriendjes en bijvoorbeeld de leerkracht hem hierbij gaan helpen.
  • Laat je kind op judo gaan. Judo kan je kind helpen om frustratie en agressie te ontladen, zichzelf te leren beheersen en om een positieve manier te ‘worstelen’ met andere kinderen.
  • Lees samen boekjes. Het kan je kind helpen om meer inzicht te krijgen in zijn gedrag en wat het effect daarvan is op degene die gepest wordt.

Observeer je kind dan eens in het bijzijn van andere kinderen.
Praat erover met de leerkracht, vraag eens hoe je kind omgaat met andere kinderen. Benoem dat je je kind graag helpt om op een positieve manier om te gaan met anderen.

Veel succes!

banner mail

Advertenties